Cordyceps a tradiční medicína

Cordyceps – tradiční medicína

Cordyceps působí na ledviny a tím harmonizuje a posiluje celý organismus

Podle tradiční čínské medicíny (TCM) cordyceps působí na ledviny. TCM přisuzuje ledvinám zcela zásadní význam a jejich esenci ťing pokládá za nejdůležitěší prve zdraví. Podrobněji je celá problematiky popsána níže. V každém případě cordyceps díky působení na ledviny dokáže vdechnou energii a elán modernímu člověku, který má díky stresu, stravě a celkově životnímu stylu velmi často oslabené ledviny. Při nákupu cordycepsu pozor na nekvalitní preparáty, které obashují jen minimum účinných látek.

Ledviny podle TCM

Ledviny (šen) považuje čínská medicína za jeden z nejdůležitějších orgánů těla. Říká o nich, že jsou „kořenem jin-jangu všech vnitřních orgánů“ a „pramenem života“. Jejich významnost vyplývá z toho, že v ledvinách se uschovává vrozená životní síla i hmota, z níž se člověk rodí a žije, a díky níž může i sám plodit další potomstvo.  V rámci organismu ledvinám náleží močový měchýř, kosti a dřeň, mozek, vlasy, uši, konečník a močová trubice; z pěti prvků jsou podřízeny prvku voda.

Ledviny uschovávají esenci ťing

Esence ťing je jeden z nejdůležitějších pojmů čínské medicíny. Má několik  zužujících se významů. V nejširším významu pojmenovává základní substanci, z níž se formuje universum. Nejde však přitom opět o nějakou novou zvláštní subsatnci látku, ale je to jenom nejhutnější podoba prvotní kosmické čchi, kdy energie už dosáhla takového stadia „zhmotnění“ z původní čiré kvality, že se začíná tvarovat do postřehnutelných objektů a jevů.

1. Ťing je považována za „kořen těla“, tj. za základní látku, z níž se začíná formovat budoucí tělo po spojení esencí muže a ženy.
„V počátku zrodu člověka se nejprve vytváří esence ťing; po zformování esence se tvoří mozek a mícha, kosti jako kmen, cévy jako (trasy) výživy, šlachy jako zpevnění, maso jako stěny, a po utužení pokožky vyrůstají chloupky a vlasy.“

2. Ťing je všeobecné pojmenování pro jemné esenciální látky, které vyživují organismus a spjaté s činností vnitřních orgánů, a které v něm ustavičně vznikají (trávením potravy), kolují, přeměňují se a spotřebovávají na životní procesy. V tomto případě jde o tzv. „postnatální esenci ťing“.

3. Ťing dále označuje v ledvinách uchovávanou plodotvornou látku spojenou s rozmnožovacími funkcemi, která u mužů umožňuje vytváření semene a u žen menstruačnícykly a tvorbu vajíčka; tehdy je nazývána „rozmnožovací esencí ťing“. V nejužším smyslu slova ťing znamená semeno.

Esence ledvin a její význam pro zdraví

Ťing má pro život člověka mimořádně důležitý význam. Jednak z ní se rodí, a jednak její kvalita a síla podmiňuje celý další růst organismu, jeho vývoj, zdravotní stav, délku věku.

1) Tvoří základ pro rozmnožování

2) Napomáhá růstu a vývoji

3) Podporuje tvorbu krve

4) Podporuje obranyschopnost proti vnějším patologickým činitelům