Cordyceps sinensis patří mezi nejvyužívanější houby tradiční čínské medicíny. Univerzální houba má velmi neobvyklou podobu a zajímavý vývoj.

Botanický popis rostliny a charakteristika

V Tibetu a Číně se jí říká „zimní hmyz, letní tráva”. Cordyceps sinensis je zvláštním typem houby, který se skládá z rostlinné a živočišné části. Základ vytváří housenky některých motýlů (hlavně Hepialus fabricius), případně larvy hmyzu, na kterých parazituje houba. Výtrusy houby vyráží na povrch těla hmyzu a podhoubí postupně prorůstá tkání hostitele, až ji zcela stráví. Než hmyz zahyne, zavrtá se do země. Potom, co podhoubí pohltí tělo hmyzu, začne houba připomínat mumii.
Pokud má housenice čínská pro svůj vývoj dobré podmínky, vytváří štíhlé tělo s kyjovitou plodnicí o výšce 5-20 cm. Cyklus může trvat až 6 let. [1]

tibetská krajina s klášterem

Názvy houby housenice čínské

Vědecký název houby: Ophiocordyceps sinensis, který nahrazuje původní označení Cordyceps sinensis.
Čínsky: dōng chóng xià cǎo
Tibetsky: yartsa gunbu
Anglicky: Chinese caterpillar fungus

Původ a rozšíření, výskyt

Housenice čínská přirozeně roste ve vysokohorských oblastech Číny, Tibetu a Nepálu, v nadmořské výšce nad 4000 m, v místech s dobrým odvodněním. Houba je velmi populární a pro nedostatek stále vzácnější, tedy i drahá. Může stát 350-3000 dolarů za kilogram. Její hledání je proto hlavním zdrojem financí pro místní obyvatele.

Tradiční využití a historie

Cordyceps je pověstný svými účinky. Jako první si jich všimli pastevci dobytka na pastvinách Tibetu a Nepálu. Zaujala je zvířata (jakové), u kterých pozorovali větší bujnost i sexuální apetit.

O léčivém vlivu housenice věděli už před 2000 lety. Houba byla už od počátku drahá a směli ji konzumovat jen vyvolení, tedy šlechta a příslušníci císařského dvora. Písemná zmínka se dochovala z roku 620 (vláda dynastie Tang). Vypráví o podivnosti, která se během roku mění ze zvířete na rostlinu. Od 16. století pak tibetští učenci popisovali nejrůznější vlastnosti této houby. Celkově byla poprvé podrobně popsána v díle Bencao Congxin (Nová sbírka Materia Medica) za dynastie Qing v roce 1757. Byl uváděn její vliv Cordycepsu při problémech ledvin, plic a srdce. Kromě toho také bylo zmiňováno využití při vyčerpanosti organismu, léčbě mužské a ženské sexuální dysfunkce, při rakovině, tuberkulóze nebo na rychlejší hojení ran. [2]

Podle tradiční čínské medicíny je housenice čínská z hlediska chuti a energie sladká, mírně palčivá, teplá a vlhká. Má tropismus k plícím a ledvinám. Doplňuje energii Qi, ale také vyživuje yang ledvin a yin plic, takže ho tato medicína využívá na chronický kašel, přeměnu hlenů a zastavení krvácení. [3]

Účinné látky v Cordycepsu sinensis

Chemické složky medicinální houby Cordyceps byly poprvé stanoveny v roce 1957. Izolována a pojmenována byla kyselina cordycepsová, která později získala označení D-manitol. Následně byly provedeny také další studie, které zjišťovaly jednotlivé složky, ale nové struktury (s významnými farmakologickými účinky) nebyly stanoveny. Housenice čínská obsahuje vitaminy E, K B1, B2, B12, minerální a stopové prvky: sodík, draslík, vápník, hořčík, železo, měd, mangan, zinek, selen, hliník, křemík, nikl, stroncium, chrom, galium a zirkon.

Mezi biologicky aktivní látky, které se vyskytují v Cordycepsu, patří nukleosidy (kordycepin a D-manitol), ale také polysacharidy včetně 1,3-β-d-glukanu, dále ergosterol, theralosu a cyklosporin.

Obsažené nukleosidy jsou zastoupeny prostřednictvím adenosinů, které brání srážlivosti krve. Kordycepin je zodpovědný za podporu vylučování testosteronu (napomáhá libidu). Celkově vliv nukleosidů se dá pozorovat při působení na virová onemocnění (HIV).

Glukany podněcují imunitní systém, ale také regulují hladinu cukru v krvi a mají protirakovinný vliv.

Peptid cyklosporin potlačuje imunitní reakce a dostávají ho pacienti po transplantaci orgánů. [2, 4]

Pěstování Cordycepsu sinensis

Ophiocordyceps sinensis má v Číně velmi vysokou hodnotu především pro svůj vliv na zdraví. Poptávka ovšem roste celosvětově, proto bylo zapotřebí podpořit pěstování. Z tohoto důvodu se hlavně cílí na housenici červenou (Cordyceps militaris), která je pro pěstování jednodušší.

Cordyceps může být pěstován různými způsoby. Jedním z nich je i získávání mycelia houby prostřednictvím kultivace, kdy je mycelium pěstováno v živném roztoku. Když se oddělí biomasa, suší se a dále zpracovává.

medicinální houba Cordyceps sinensis v misce

Využití Cordycepsu

Housenice čínská se používá především na posílení imunity a rychlejší regeneraci organismu. Pomáhá při podpoře orgánů jako jsou plíce (od rozedmy plic až po astma), ledviny, srdce a kardiovaskulárního systému. Cordyceps umožňuje lepší odolnost vůči stresu (včetně oxidačního stresu) nebo také pomáhá při infekcích (třeba borelióza). Pro široké využití je housenice považována za velmi univerzální houbu. [2]

Klinické studie a další výzkum

Medicinální houba Cordyceps je nejen známá v rámci tradiční čínské medicíny, je ale také častým předmětem nejrůznějších studií.

Vliv Cordycepsu na orgány

Protože má housenice čínská schopnost potlačovat reakci imunitního systému, dá se tato houba využívat při léčbě autoimunitních nemocí, a při stavu snížené imunity po transplantaci orgánů. [5] Cordyceps má vliv na regeneraci a ochranu řady orgánů těla. Jedná se především o játra, ledviny.

Působení Cordycepsu na ledviny

Ledviny jsou hodně zatěžované, hlavně s ohledem na spoustu škodlivin, které jimi procházejí. Housenice čínská se osvědčila hlavně při léčbě chronického selhání ledvin, především starších osob. [7]

Příkladem byl pokus na krysách, kdy došlo k poničení ledvin (byl zastaven přívod krve – ischemie). Jelikož jsou ledviny citlivé, zůstalo poškození i po obnově průtoku krve. Někdy dokonce dojde ke zhoršení stavu orgánu namísto zlepšení, jak by se dalo očekávat. Stav ledvin krys, které dostaly Cordyceps, byl mnohem lepší než u krys, které houbu nedostaly. Jednalo se nejen ochranu před smrtí buněk (preventivní charakter), ale zároveň došlo ke zmírnění zánětu. Rychle rostoucí množství volných radikálů bylo neutralizováno. [6]

Je zajímavé vědět, že podle dosavadních zjištění dochází k ochraně před toxickým poškozením od cyklosporinu A. Ten se podává například při autoimunitních onemocněních nebo při transplantacích. Jestliže je zapotřebí, aby pacient dostával tento lék, existuje možnost, že právě Cordyceps pomůže omezit poškození ledvin způsobené cyklosporinem. [5]

Vliv housenice čínské na játra

Také játra jsou orgánem, u kterého je možné využít vliv medicinální houby Cordyceps. V Asii se osvědčila při chronické hepatitidě typu B a C. V tomto ohledu vědci zjistili, že houba má potenciál posilovat imunologické funkce nemocných. V jedné ze studií byl využit Cordyceps s dalšími extrakty z houby společně s lamivudinem. Ukázalo se, že i v kratším období vykazovala skupina pacientů s Cordycepsem lepší výsledky než kontrolní skupina, která byla léčena pouze lamivudinem. [8]

Při testování bylo zjištěno i snížení hladiny lipidů, díky čemu se omezí ukládání do jater a současně je jaterní tkáň chráněna před toxickými látkami. Navíc poklesnou fibrotizační procesy, kdy nevzniká funkční tkáň.
Cordycepsu působí nejen preventivně na poškození, zároveň regeneruje poškozenou tkáň. [5]

Využití Cordycepsu při plicních chorobách

To, že medicinální houba Cordyceps chrání plíce a dýchací cesty jako takové, je už dávno známo léčitelům tradiční čínské medicíny. Věří také, že podporuje lepší využití kyslíku. Studie ze současné doby výše uvedená fakta pouze potvrzují. Housence čínská vyšla dobře z klinických studií, při kterých se zjišťovala prospěšnost při nemocích jako je kašel, astma, dušnost, zánět průdušek, chronické nemoci – chronická plicní obstrukční nemoc nebo chronická bronchitida a rozedma plic. [8]

Vliv Cordycepsu na hladinu cukru

Při studiích byl zkoumán hlavně vliv medicinální houby na zvířata.
Podle zkoušek se dá, že houba snižuje hladinu cukru. Je schopna chránit a regenerovat tkáň slinivky a tělo tak může lépe vytvářet inzulín. Ukázalo se, že buňky jsou citlivější na inzulin, nejspíše díky přechodu glukózy z krve do buněk. Pokud inzulín buňky ignorují, glukóza z krve nemizí. Z toho vyplývá, že by bylo možné Cordyceps využít pro lepší regulaci glykémie, ať už samostatně nebo s jinými léky. [9]

Vliv Cordycepsu při virových chorobách a nádorových onemocněních

Housenice čínská má imunostimulační účinky, proto se využívá jako podpora při léčbě nádorových onemocnění.

Když pacient s infekcí HIV, hepatitidou nebo rakovinou dostává Cordyceps, roste činnost bílých krvinek. Zajímavé je, že pokud tuto houbu dostává osoba v hyperimunitním stavu – například má lupus, lymfom nebo revmatoidní artitidu, činnost bílých krvinek klesá a naopak roste počet červených krvinek. [8]

Cordyceps je testován na různých druzích rakoviny jako je rakovina plic, střev, lymfom, fibrosarkom, rakovinu prostaty, varlat, prsou. Houba pomáhá zdolávat nemoc a zároveň neškodí zdravým buňkám.

Cordyceps snižuje metastázování tím, že působí na buňky a jejich pohyblivost a současně brzdí štěpení mezibuněčné tkáně. Tak rakovinná buňka není schopná jen tak vejít.

Testuje se na buněčných kulturách a na laboratorních zvířatech a výsledky jsou velmi podobné. Zvířata, která dostávala Cordyceps, žila déle a nádor se zmenšil. Vzniklo mnohem méně metastáz. Pozitivních výsledků bylo dosaženo i u myší s glioblastomem, což je velmi agresivní (v podstatě neléčitelný) typ nádoru.

Přínos Cordycepsu spočívá v tom, že působí přímo na rakovinné buňky a kromě toho podněcuje protinádorovou imunitu. Imunitní systém může začít zvládat boj s rakovinou mnohem aktivněji a efektivněji. [10, 11]

Imunitní systém je s Cordycepsem silnější

Už z předchozího textu je patrné, že tato medicinální houba má významný vliv na imunitní systém. Působí hlavně na buněčnou složku – buňky vrozené imunity jako jsou makrofágy, dendritické buňky, neutrofily, ale také na lymfocyty (buňky získané imunity). Tímto vlivem pak dojde k tvorbě ochranných protilátek.

Cordyceps pomáhá s regenerací a posílením sliznice a pokožky – to jsou právě možnosti, kudy se mohou do těla dostat bakterie a další nebezpečí.
Pro imunitní buňky jsou důležité polysacharidy, pro které mají na svém povrchu receptory. Navázáním polysacharidu na receptor, který na sobě mají buňky, začne spuštění nitrobuněčných procesů. Vytvoří se působky, které mají schopnost ničit bakterie (defenziny, laktoferin) a také cytokiny – například IL-1, TNF-alfa, IL-6).

Roste fagocytóza neboli schopnost pohltit, zpracovat, případně zlikvidovat cizí částice, včetně třeba bakterií. Tyto buňky části pohlcených částic pak vystaví na svém povrchu, kde jsou rozpoznatelné pro další imunitní buňky, konkrétně T lymfocyty. Ty pak aktivují i B lymfocyty, a tedy vznik protilátek. Tak probíhá obrana proti infekcím i proti rakovinným buňkám.

Cordyceps je schopen nejen aktivovat, ale také imunitní aktivitu mírnit. K tomu dochází, pokud patologicky vzroste. Tak se celý imunitní systém může harmonizovat. Potlačí chronické záněty, alergické reakce a autoimunitní onemocnění. [5]

Cordyceps působí i proti bakteriím. Při studiích se streptokoky a medicinální houbou bylo zjištěno zastavení množení bakterií. Nakažené krysy po podání housenice vypadají lépe a mají delší život než krysy bez houby – ty kvůli infekci umírají. Obdobně to probíhá u kvasinek včetně kandid. [12]

Antioxidační činnost Cordycepsu

Volné kyslíkové a dusíkové radikály pouze neškodí, ale také pomáhají při zvládání patogenů. Mezi radiály patří například peroxid vodíku, hydroxylový aniont, superoxidový aniont, peroxinitrit. Radikály jsou toxické hlavně s ohledem na narušování buněčných membrán, DNA a na peroxidaci lipidů. Nebezpečné jsou pro svůj mutagenní a rakovinotvorný vliv. Kromě toho urychlují degenerativní procesy v těle.

Nadbytečné množství volných radikálů můžeme přičíst stresu, UV záření, určitou roli hraje i dlouhodobý zánět nebo znečištěné životní prostředí.
S obvyklým množstvím radikálů si tělo poradí a prospěšně je využije, jakmile jich ale je nadbytek, potřebuje organismus podporu. Vhodné je doplnit antioxidanty stravou. I v tomto případě může pomoci Cordyceps. Ten je totiž bohatý na složky, které jsou schopny odchytit a neutralizovat volné radikály. Housenice čínská tak vlastně poklesem oxidačního stresu pomáhá k prevenci proti rakovině a různým degenerativním pochodům.

Proběhla některá testování. V jedné studii se prokázala účinnost housenice, když dokázala neutralizovat superoxidový aniont a hydroxylový radikál. Také proběhly pokusy na zvířatech. Díky Cordycepsu poklesl oxidačního stresu a vzrostla i činnost enzymů vlastních tělu – ty jsou zodpovědné za neutralizaci volných radikálů. [5]

Cordyceps ovlivňuje sexuální a reprodukční činnost

Cordyceps má řadu pozitivních vlivů na organismus. Patří mezi ně i zvýšení libida, potence i reprodukčních schopností. Houba přispívá k růstu tvorby mužského pohlavního hormonu v organismu. Sexuální aktivita roste, zvyšuje se produkce spermií, v důsledku se zlepšuje jejich pohyblivost a kvalita. [13]

Také uvolňování a rozšiřování cév je jednou ze schopností této medicinální houby. Ty jsou důležité v případě erektilních dysfunkcí, kde může být příčinou horší prokrvení pohlavních orgánů. Protože Cordyceps podporuje tvorbu estrogenu a pohlavním orgánům dodává větší citlivost, má vliv na větší sexuální prožitky i u žen.

Cordyceps má význam i při stárnutí, kdy klesají hladiny hormonů, protože se podílí na jejich růstu. [3]

Cordyceps posiluje kondici

Cordyceps posiluje a tonizuje organismus. Houba byla testována i na zdolávání únavy fyzické i psychické povahy. Proto může být vhodná nejen pro sportovce, ale i ty, kteří potřebují podporu psychického stavu.

Oddálení fyzické únavy je důležité třeba u sportovců. Byly provedeny různé studie s vrcholovými sportovci, kteří jsou vystaveni vysokým zátěžím. Když jim byl podán Cordyceps, který obsahuje energeticky cenné sloučeniny, únava byla oddálena a aktivní výkon byl delší. Díky nim je možné lepší využití kyslíku v organismu – buněčné dýchání, okysličení svalů.

Výkon a regenerace

Cordyceps pomáhá odstranit riziko přetrénování a je prospěšný i po výkonu, při regeneraci. Rychleji odbourává laktát nahromaděný ve svalech.
Byly také prováděny plavecké testy na myších a krysách. Když před plaváním ve vodním válci dostanou Cordyceps, je jejich plavecký výkon delší o zhruba 20 minut. Potom nevypadají vyčerpaněji než hlodavci bez Cordycepsu. [4]

Stres a únava

Byly prokázány antidepresivní účinky Cordycepsu. Při testování na myších došlo ke zlepšení schopností adaptace a reakcí. Důvodem je vliv adrenergního a dopaminergního systému v nervové soustavě a nárůst koncentrace serotoninu. [14]

Vedlejší účinky Cordycepsu

Bylo prokázáno, že Cordyceps není pro lidský organismus toxický a že je bezpečný jako doplněk stravy. Protože je k dispozici málo dat ohledně konzumace houby dětmi a kojícími ženami, jim se tedy nedoporučují.
Především se ale často upozorňuje na to, že je důležité dbát na kvalitu, tedy čistotu produktu. [2]

Zdroj
1) Pavel Valíček, Houby a jejich léčivé účinky. Start, 2011
2) V. Antonín, I. Jablonský, V. Šašek, Z. Vančuříková. Houby jako lék, Ottovo nakladatelství, 2013
3) David Winston, Steven Maimes. Adaptogeny: byliny poskytující odolnost, vytrvalost a úlevu od stresu, Triton 2011
4) http://www.davidmoore.org.uk/Sec04_08.htm
5) Bao-qin Lin a Shao-ping Li. Herbal Medicine: Biomolecular and Clinical Aspects. 2nd edition. Chapter 5 Cordyceps as an Herbal Drug. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK92758/
6) Yue K, Ye M, Lin X, Zhou Z. The artificial cultivation of medicinal Caterpillar Fungus, Ophiocordyceps sinensis (Ascomycetes): a review. Int J Med Mushrooms. 2013;15(5):425-34. https://www.researchgate.net/publication/258850456_The_Artificial_Cultivation_of_Medicinal_Caterpillar_Fungus_Ophiocordyceps_sinensis_Ascomycetes_A_Review
7) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25519252
8) https://www.ijramr.com/sites/default/files/issues-pdf/094.pdf
9) Lo HC, Hsu TH, Tu ST, Lin KC. Anti-hyperglycemic activity of natural and fermented Cordyceps sinensis in rats with diabetes induced by nicotinamide and streptozotocin. Am J Chin Med. 2006;34(5):819-32. Dostupné z https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17080547
10) Kazuki Nakamura, Kazumasa Shinozuka, Noriko Yoshikawa. Anticancer and antimetastatic effects of cordycepin, an active component of Cordyceps sinensis. Journal of Pharmacological Sciences, Volume 127, Issue 1, January 2015, Pages 53-56. Dostupné z https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1347861314000024
11) Evandro Fei Fang, Tzi Bun Ng. Antitumor Potential and other Emerging Medicinal Properties of Natural Compounds. Springer, 2013
12) Georges M. Halpern. Healing Mushrooms, SQUARE ONE PUBLISHING, 2008
13) Ashok Kumar Panda and Kailash Chandra Swain. Traditional uses and medicinal potential of Cordyceps sinensis of Sikkim. J Ayurveda Integr Med. 2011 Jan-Mar; 2(1): 9–13. Dostupné z https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3121254/
14) Walter Ardigò. Healing with Medicinal Mushrooms. A practical handbook. Walter Ardigò, 2017