3 houby, které nejvíc pomáhají pro léčbu cukrovky 4/5 (3)

Cukrovka se týká stále většího množství lidí. Vědci hledají eventuality, jak se s tímto onemocněním vypořádat. Využít houby proti cukrovce je šance, která se nabízí.

Diabetes mellitus neboli cukrovka se zjednodušeně řadí do dvou hlavních typů. Jedná se o diabetes I. typu, který patří mezi autoimunitní onemocnění. Při této chorobě dochází k poškození buněk slinivky. Jedná se o velký problém, protože tyto buňky vytvářejí inzulín. Dochází tedy k nedostatku inzulínu. Často vznikají velké zdravotní komplikace. Diabetes II. typu představuje relativní nedostatek inzulínu. Tkáně mají sníženou citlivost na inzulín. Tento typ se většinou týká starších osob, případně osob s nadváhou a špatným životním stylem. V souvislosti s cukrovkou se hovoří o hyperglykémii, což je zvýšená hladina cukru v krvi. Hyperglykémie může mít souvislost i s působením reaktivních radikálů, které zvyšují buněčnou smrt imunitního sytému. Nastat může i hypoglykémie, snížená hladina cukru v krvi. Nemocní s cukrovkou jsou náchylnější na potíže s vyšším cholesterolem, zrakem a dalšími souvisejícími chorobami.

Houby a cukrovka

Houby obsahují málo kalorií a minimální glykemický index. Cenné jsou ale také jako zásobárna bílkovin, vitamínů B, D, minerálních látek (měď, selen a další), ale také polysacharidů a řady dalších látek. Houby jsou prospěšné i svými antioxidačními vlastnostmi.
Některé z hub se hodí pro prevenci cukrovku a pro osoby s diabetem mnohem více než jiné. Jedná se o medicinální houby. V souvislosti s tímto onemocněním bývají zmiňovány především houby, které využívá tradiční čínská medicína: Coprinus comatus, Agaricus brasiensis a Ganoderma lucidum.
(1, 2)

Testování hub ve vztahu k cukrovce

Hnojník obecný neboli Coprinus comatus je známý svou schopností snižovat hladinu cukru v krvi. Tuto skutečnost potvrdilo několik studií na potkanech. Při testování etanolového extraktu z houby se projevil thiol ergothionein, který vyniká antioxidační aktivitou. Extrakt snížil hladiny glukózy v krvi, MDA a HbA1c a zvýšil hladinu inzulínu v plazmě. Nejúčinnější dávkou byla 500 mg/kg tělesné hmotnost, kdy došlo k poklesu hladiny glukózy v krvi o 12,33 %, hladiny glykovaného hemoglobinu HbA1c o 6,35 %, hladiny MDA o 32,6 % a hladiny superoxidu dismutázy (SOD) a plasmatického inzulínu o 10,57 %. (3)

Během testování extraktů z Agaricu (žampion mandlový) a Ganodermy (lesklokorka lesklá) na potkanech se zjistilo, že účinné látky z těchto hub snížily množství dusíkových radikálů a zároveň byly buňky chráněny před buněčnou smrtí. Leukocyty ubývaly méně, oproti běžnému stavu při cukrovce. (4)

Při onemocnění cukrovkou je třeba případnou pravidelnou konzumaci těchto hub projednat s diabetologem.

Zdroj:
1) V. Antonín, I. Jablonský, V. Šašek, Z. Vančuříková. Houby jako lék, Ottovo nakladatelství, 2013
2) Wikipedia
3) Nuniek Ina Ratnaningtyas, Hernayanti, Nuraeni Ekowati, Dalia Sukmawati, Hening Widianti. Chicken drumstick mushroom (Coprinus comatus) ethanol extract exerts a hypoglycaemic effect in the Rattus norvegicus model of diabetes. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology. Volume 19, May 2019, 101050. Dostupné z https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1878818118308776
4) Borys Yurkiv, Solomon P Wasser, Eviatar Nevo, Nataliya O Sybirna. The Effect of Agaricus brasiliensis and Ganoderma lucidum Medicinal Mushroom Administration on the L-arginine/Nitric Oxide System and Rat Leukocyte Apoptosis in Experimental Type 1 Diabetes Mellitus. Int J Med Mushrooms. 2015;17(4):339-50. doi: 10.1615/intjmedmushrooms.v17.i4.30. Dostupné z https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25954960/

Ohodnoťte článek