Alternativní léčba rakoviny: pomáhá i Reishi 5/5 (1)

Na léčbu rakoviny se hledají stále nové metody, aby byly pro lidský organismus co nejšetrnější. Alternativní léčba rakoviny pomocí Reishi je jednou z možností, jak pomoci upevnit zdraví.

Obvyklá léčba rakoviny spojená s radioterapií, ozařováním je pro člověka velmi vyčerpávající. Přestože se často daří rakovinné bujení zastavit, představuje pro organismus obrovskou zátěž, často i jeho poškození. Proto se hledají šetrnější způsoby, jak rakovinu zvládat.

Reishi – cenná houba

Reishi neboli Ganoderma lucidum, česky lesklokorka lesklá patří do čeledi hub: chorošovité. Místem jejího výskytu jsou kmeny poškozených stromů, pařezy nebo větve. V tradiční čínské medicíně se využívá k řešení řady zdravotních problémů. V určité době patřila Reishi mezi velmi cenné potraviny, které směli konzumovat pouze vyvolení.

Reishi a rakovina

Vědecké studie s Reishi

Lesklokorka lesklá zvládá posilovat nejen psychickou stránku, ale také tu fyzickou, proto se později se stala předmětem zájmu vědců a řady klinických studií. Medicinální houba dokáže stimulovat imunitu, je také schopná působit i proti rakovině. Právě na téma lesklokorka lesklá a rakovina bylo uskutečněno několik studií, při kterých se zkoumalo skutečné působení této houby, protože účinný preventivní a terapeutický vliv je znám. Bylo zjištěno, že dokáže navodit takzvanou apoptózu neboli programovanou buněčnou smrt, zároveň brání dělení buněk.

Významný protein p53

V Spandidos Publications – Onkology Letters – uveřejnili výsledky studie z roku 2016, ve které zkoumali na funkci polysacharidy ze spór, mycelia a zralé Ganodermy. Konkrétně se zabývali významem proteinu p53, který hlídá narušení DNA. Pokud k tomu dojde, zabrání dělení buňky s takovouto špatnou DNA. Účinky p53 byly testovány na buňkách rakoviny tlustého střeva. Byla zvýšená apoptóza a došlo také k obnovení p53. Toto zjištění může mít využití i v klinické praxi při léčbě onkologických pacientů. Výzkum ukázal zajímavou možnou cestu při léčení rakoviny, i když se využívá chemoterapie. (Restoration of the tumor-suppressor function to mutant p53 by Ganoderma lucidum polysaccharides in colorectal cancer cells. Dan Jiang Lingyao Wang Tong Zhao Zhaoyu Zhang Renxia Zhang Jingji Jin Yong Cai Fei Wang, 2016)

Cytotoxické triterpenoidy z Reishi

Ve studii z roku 2015 byly zkoumány cytotoxické triterpenoidy z Reishi. Konkrétně byly izolovány tyto triterpenoidy: ganolucidická kyselina E, licidumol A, ganodemanotriol, 7oxo-ganoderická kyseliny Z, 15 hydroxy-ganoderická kyselina S, ganoderická kyselina DM, které mají protirakovinné účinky. Bylo zjištěno, že tyto sloučeniny snížily růst buněk v buňkách lidského karcinomu (buněk rakoviny jater, děložního hrdla a tlustého střeva). Kromě toho byla i tady zjištěna apoptóza. Zajímavé bylo, že žádná ze sloučenin bohužel nezpůsobila apoptózu v buňkách HepG2 rakoviny jater. Z toho vyplývá, že bioaktivní vlastnosti triterpenoidů se mohou lišit od buněk podle různých míst původu a nejspíše přinášejí různé regulační mechanismy. Vědci konstatovali, že i tak by bylo velmi zajímavé přidat tyto látky k léčbě rakoviny. Omezení růstu buněk rakoviny je totiž značně přínosné. (Distinct Responses of Cytotoxic Ganoderma lucidum Triterpenoids in Human Carcinoma Cells. Phytother Res. 2015 Nov;29(11):1744-52, Ruan W, Wei Y, Popovich DG.)

Reishi je významná medicinální houba především pro silné antioxidační vlastnosti, schopnost regenerovat organismus a stimulovat imunitu. Při alternativní léčbě rakoviny pomocí Reishi je důležité, že určité složky houby cílí přímo na rakovinné buňky, ale zdravým buňkám neškodí.

Ohodnoťte článek