Hericium a roztroušená skleróza: Napomůže lví hříva v léčbě autoimunitního onemocnění nervového systému? 5/5 (1)

Hericium a roztroušená skleróza

Hericium patří mezi medicinální houby, které se na poli tradiční čínské medicíny už dlouho využívají pro své významné účinky na lidské zdraví. Moderní klinické studie se zabývají přínosem konzumaci hericia u pacientů trpících na roztroušenou sklerózu. Jaké závěry výzkumy přinesly?

Hericium – houba do kuchyně i lékárničky

Hericium erinaceus, česky korálovec ježatý nebo také lví hříva (to pro svůj charakteristický rozčepýřený tvar připomínající ozdobu krále zvířat) je medicinální houba, která je po dlouhá léta ceněna v tradiční čínské medicíně a v současnosti také na poli moderní klinické praxe. Využívá se v kulinářství – cení se pro svou vynikající chuť a vůni – i přírodního lékařství – obsahuje významné množství zdraví prospěšných látek.

Strašák jménem roztroušená skleróza

Roztroušená skleróza se řadí mezi autoimunitní onemocnění, kdy imunitní systém napadá vlastní tkáně v nervovém systému (myelin). Současná léčba roztroušené sklerózy může snížit závažnost onemocnění a zpomalit jeho progresi. Poškozený myelin však přímo neopravuje, a proto se roztroušená skleróza nedá přímo vyléčit.

Pro zpomalení rozvoje roztroušené sklerózy je zapotřebí onemocnění odhalit včas. To bohužel komplikují poněkud nespecifické příznaky, které nemoc doprovázejí. Pacienti si nejčastěji stěžují na pocit mravenčení v končetinách, zhoršení koordinace pohybů i úzkostné až depresivní stavy.

Roztroušená skleróza a medicinální houby

Klinické studie věnují velkou pozornost možnostem léčby roztroušené sklerózy. Do centra pozornosti se dostávají také medicinální houby, které by mohly mít příznivé účinky při léčbě tohoto autoimunitního onemocnění. Zjistilo se například, že houba reishi díky svým protizánětlivým a antioxidačním účinkům roztroušenou sklerózu mírní a chrání nervový systém před poškozením.

V roce 2011 proběhl výzkum houby hericium (lví hříva) a jeho vlivu na roztroušenou sklerózu. Hericium totiž obsahuje bioaktivní složku erinacin A, která podněcuje tvorbu nervového růstového faktoru NGF. Jedná se o protein, který reguluje růst, vývoj a udržování určitých neuronů v mozku – má tedy potenciál opravit tkáň myelinu, poškozenou roztroušenou sklerózou. U krys, které v rámci výzkumu denně dostávaly extrakt z hericia, se zaznamenala rychlejší regenerace nervů.

Jiná klinická studie přinesla podobné slibné výsledky. Výzkumníci přidávali potkanům do jídla extrakty z houby hericium. Následně poškodili oblasti jejich mozku, které korelují s určitými mozkovými chorobami. U hlodavců, kterým vědci předem dodali hericium obsahující složku erinacin, došlo k opožděnému poškození mozku. To by mohlo vést ke zlepšení progrese roztroušené sklerózy, ale také ischemické mrtvice, Parkinsonovy choroby, Alzheimerovy choroby a deprese.

Vědci a lékaři se snaží vytvořit léčebné strategie pro roztroušenou sklerózu. Zmíněný protein NGF a jeho potenciál pro opravu myelinu je velkým předmětem jejich zájmu a nadějí pro pacienty, kterým roztroušená skleróza komplikuje život. NGF kromě výše zmíněného dále reguluje klíčové strukturální proteiny, které mohou ohrozit myelin. NGF také podporuje produkci dalšího neurotrofinu zapojeného do myelinizace, nazývaného neurotrofický faktor odvozený z mozku.

Vědci považují NGF za možného terapeutického kandidáta při léčbě poruch bílé hmoty, jako je právě zmíněná roztroušená skleróza, Alzheimerova choroba a Parkinsonova choroba. Protože však výzkumy zkoumající souvislosti mezi léčbou těchto nemocí a podáváním extraktu z hericia proběhly zatím jen na zvířatech, jsou zapotřebí další a rozsáhlejší studie, které by hypotézu o léčivém potenciálu lví hřívy potvrdily.

Zdroje:
https://www.medicalnewstoday.com/articles/lions-mane-and-multiple-sclerosis#lions-mane-and-nerve-damage
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29951133/
https://www.researchgate.net/publication/248703941

Ohodnoťte článek