Jak mohou léčivé houby pomoci lidem s poruchami autistického spektra? Zatím žádné hodnocení článku.

ADHD, autismus

Mnoho neurologických poruch se často přehlíží, jiné je zase velmi těžké pochopit. Odborníci stále nepřišli na jednoznačné tvrzení, které by objasnilo, co způsobuje například autismus a ADHD. Stejně tak se liší přístupy k léčbě těchto poruch. Jaké možnosti léčby medicína využívá a jakou mohou pomoci také medicinální houby?

Autismus – příznaky a léčba

Autismus nebo také porucha autistického spektra označuje stav, kdy má člověk sníženou schopnost komunikace a socializace s ostatními lidmi. Mezi nejčastější příznaky u dětí a dospělých patří neschopnost vyjádřit emoce a vřelost, neochota navázat oční kontakt, potíže s navazováním a udržováním přátelství a vztahů, neschopnost číst gesta a mimiku nebo opakující se chování. Některé tyto rysy mohou být přirozenou součástí osobnosti člověka, pokud ale narušují jeho každodenní fungování, je autismus logickým vysvětlením.

V současné době neexistuje žádná léčba, které by mohla příznaky autismu přímo léčit nebo zcela vymýtit. S problémy spojenými s touto neurologickou poruchou ale pomáhá medikace (a to zejména antidepresiva SSRI, která se podávají pacientům s opakujícím se chováním, úzkostmi a depresemi), antipsychotika (která mírní agresivní projevy hněvu, násilí a sebepoškozování) a také různé formy terapie.

ADHD – příznaky a léčba

ADHD je zkratka pro Attention Deficit Hyperactivity Disorder, do češtiny se překládá jako porucha pozornosti s hyperaktivitou. Člověk trpící ADHD je roztěkaný, nepozorný, je neustále v pohybu, vrtí se, je upovídaný, trpí zapomnětlivostí, často nedokončí započaté úkoly a jedná impulzivně. U dětí je toto celkem běžné, a i u dospělých mohou být jmenované příznaky přirozenou součástí osobnosti. Pokud toto chování ale začne narušovat běžný život, fungování, rozvoj a schopnost uspět v každodenním životě, s největší pravděpodobností se jedná o poruchu.

Pro léčbu a zmírnění příznaků ADHD se využívají stimulační léky (amfetaminy, dextroamferaminy a methylfenidáty), které pomáhají napravit chemickou nerovnováhu v mozku. V některých případech se používají také nestimulační léky, např. antidepresiva. Nedílnou součástí léčby je terapie, která pomáhá zvládat příznaky ADHD tak, aby nezasahovaly do kvality života.

Zdravotní styl přispívající k léčbě ADHD a autismu

Zmíněné medikamenty mají často nepříjemné nežádoucí účinky, a proto se řada pacientů, kterým byl diagnostikován autismus nebo ADHD, případně jejich rodiny či opatrovníci, uchylují k přírodním alternativám léčby. U dětí, kterým bylo diagnostikováno ADHD se například doporučuje omezit příjem cukru a lepku, které údajně příznaky ADHD zhoršují.

Vliv na rozvoj ADHD mají údajně také toxiny obsažené v prostředí, obzvlášť expozice těžkým kovům a pesticidům. Diagnostikovaní a jejich rodiny by proto měli zvážit, zda je prostředí, ve kterém žijí, vhodné, a trávit, pokud možno, co nejvíce času v divoké přírodě.

Pacientům s autismem odborníci doporučují dbát na adekvátní příjem vitamínu D. U dětí s diagnostikou autismu se doporučuje vyhnout se nadměrnému užívání antibiotik, a naopak dbát na zvýšený příjem probiotik, které zajišťují zdravý střevní mikrobiom.

Léčivé houby a rostliny pro léčbu ADHD a autismu

Přesto, že je zapotřebí více klinických studií zaměřených na vliv konzumace hub a rostlin na pacienty s diagnózou autismu a ADHD, stávající výzkumy přinášejí nadějné výsledky. Tyto houby mají potenciál zkvalitnit život lidí s neurologickými poruchami:

  • Hericium neboli lví hříva – tato houba pozitivně působí na lidi trpící úzkostmi a depresemi, tedy potažmo i na pacienty s autismem a ADHD. Kromě toho napomáhá soustředění.
  • Cordyceps neboli housenice čínská nabízí silný antidepresivní potenciál a podobně jako hericium působí neuroprotektivně.
  • Reishi – také reishi, hojně využívaná v tradiční čínské medicíně, účinně působí proti depresím, úzkostem, má neuroprotektivní účinky a napomáhá lepšímu soustředění.
  • Huperzia Serrata neboli japonský mech patří také mezi léčivé houby a díky svému potenciálu zlepšovat kognitivní funkce a soustředění může nepřímo pomoci pacientům s autismem a ADHD.
  • Bacopa Monieri – se těší vzrůstajícímu zájmu na poli bylinné medicíny. Ve studii z roku 2014 se zjistilo, že užívání bacopy pomohlo snížit symptomy spjaté s hyperaktivitou a nepozorností u dětí s diagnózou ADHD.

 

Zdroj:
https://primalherb.com/mushrooms-and-herbs-that-will-help-people-with-adhd-autism/

Ohodnoťte článek