Jak mohou léčivé houby pomoci lidem s poruchami autistického spektra? 5/5 (1)

ADHD, autismus

Mnoho neurologických poruch se často přehlíží, jiné je zase velmi těžké pochopit. Odborníci stále nepřišli na jednoznačné tvrzení, které by objasnilo, co způsobuje například autismus a ADHD. Stejně tak se liší přístupy k léčbě těchto poruch. Jaké možnosti léčby medicína využívá a jakou mohou pomoci také medicinální houby?

Autismus – příznaky a léčba

Autismus nebo také porucha autistického spektra označuje stav, kdy má člověk sníženou schopnost komunikace a socializace s ostatními lidmi. Mezi nejčastější příznaky u dětí a dospělých patří neschopnost vyjádřit emoce a vřelost, neochota navázat oční kontakt, potíže s navazováním a udržováním přátelství a vztahů, neschopnost číst gesta a mimiku nebo opakující se chování. Některé tyto rysy mohou být přirozenou součástí osobnosti člověka, pokud ale narušují jeho každodenní fungování, je autismus logickým vysvětlením.

V současné době neexistuje žádná léčba, které by mohla příznaky autismu přímo léčit nebo zcela vymýtit. S problémy spojenými s touto neurologickou poruchou ale pomáhá medikace (a to zejména antidepresiva SSRI, která se podávají pacientům s opakujícím se chováním, úzkostmi a depresemi), antipsychotika (která mírní agresivní projevy hněvu, násilí a sebepoškozování) a také různé formy terapie.

ADHD – příznaky a léčba

ADHD je zkratka pro Attention Deficit Hyperactivity Disorder, do češtiny se překládá jako porucha pozornosti s hyperaktivitou. Člověk trpící ADHD je roztěkaný, nepozorný, je neustále v pohybu, vrtí se, je upovídaný, trpí zapomnětlivostí, často nedokončí započaté úkoly a jedná impulzivně. U dětí je toto celkem běžné, a i u dospělých mohou být jmenované příznaky přirozenou součástí osobnosti. Pokud toto chování ale začne narušovat běžný život, fungování, rozvoj a schopnost uspět v každodenním životě, s největší pravděpodobností se jedná o poruchu.

Pro léčbu a zmírnění příznaků ADHD se využívají stimulační léky (amfetaminy, dextroamferaminy a methylfenidáty), které pomáhají napravit chemickou nerovnováhu v mozku. V některých případech se používají také nestimulační léky, např. antidepresiva. Nedílnou součástí léčby je terapie, která pomáhá zvládat příznaky ADHD tak, aby nezasahovaly do kvality života.

Zdravotní styl přispívající k léčbě ADHD a autismu

Zmíněné medikamenty mají často nepříjemné nežádoucí účinky, a proto se řada pacientů, kterým byl diagnostikován autismus nebo ADHD, případně jejich rodiny či opatrovníci, uchylují k přírodním alternativám léčby. U dětí, kterým bylo diagnostikováno ADHD se například doporučuje omezit příjem cukru a lepku, které údajně příznaky ADHD zhoršují.

Vliv na rozvoj ADHD mají údajně také toxiny obsažené v prostředí, obzvlášť expozice těžkým kovům a pesticidům. Diagnostikovaní a jejich rodiny by proto měli zvážit, zda je prostředí, ve kterém žijí, vhodné, a trávit, pokud možno, co nejvíce času v divoké přírodě.

Pacientům s autismem odborníci doporučují dbát na adekvátní příjem vitamínu D. U dětí s diagnostikou autismu se doporučuje vyhnout se nadměrnému užívání antibiotik, a naopak dbát na zvýšený příjem probiotik, které zajišťují zdravý střevní mikrobiom.

Léčivé houby a rostliny pro léčbu ADHD a autismu

Přesto, že je zapotřebí více klinických studií zaměřených na vliv konzumace hub a rostlin na pacienty s diagnózou autismu a ADHD, stávající výzkumy přinášejí nadějné výsledky. Tyto houby mají potenciál zkvalitnit život lidí s neurologickými poruchami:

  • Hericium neboli lví hříva – tato houba pozitivně působí na lidi trpící úzkostmi a depresemi, tedy potažmo i na pacienty s autismem a ADHD. Kromě toho napomáhá soustředění.
  • Cordyceps neboli housenice čínská nabízí silný antidepresivní potenciál a podobně jako hericium působí neuroprotektivně.
  • Reishi – také reishi, hojně využívaná v tradiční čínské medicíně, účinně působí proti depresím, úzkostem, má neuroprotektivní účinky a napomáhá lepšímu soustředění.
  • Huperzia Serrata neboli japonský mech patří také mezi léčivé houby a díky svému potenciálu zlepšovat kognitivní funkce a soustředění může nepřímo pomoci pacientům s autismem a ADHD.
  • Bacopa Monieri – se těší vzrůstajícímu zájmu na poli bylinné medicíny. Ve studii z roku 2014 se zjistilo, že užívání bacopy pomohlo snížit symptomy spjaté s hyperaktivitou a nepozorností u dětí s diagnózou ADHD.

 

Zdroj:
https://primalherb.com/mushrooms-and-herbs-that-will-help-people-with-adhd-autism/

Ohodnoťte článek