3 houby, které zlepšují činnost mozku 5/5 (1)

Mozek je nejen nejvýznamnějším, ale také nejzáhadnějším orgánem v těle. Jeho zkoumání se věnuje spousta vědců. Také houby patří mezi předmět výzkumů v souvislosti s mozkem. Které houby zlepšují činnost mozku a jakým způsobem?

Zdraví mozku

Pro zdraví mozku je důležitá i strava, která podpoří zdraví neuronů, paměť, kognitivní funkce a zabrání hromadění amyloidního plaku. Ten je zodpovědný za neurologické záněty a neurodegenerativní onemocnění, mezi která patří Alzheimerova choroba. Neurozánět aktivuje imunitní systém, dochází k narušení struktury a funkce neuronů, mění se schopnost nervových buněk (neuronů) a mozkových buněk, které se z neuronů skládají. Mezi běžné choroby nervové soustavy patří kromě Alzheimerovy choroby také úzkost, deprese, poruchy spánku.

Houby pro zdraví mozku

Medicinální houby jsou zmiňovány mezi nejvíce podloženými způsoby na posílení stavu mozku a podpoření zvládání lehčích kognitivních poruch.
Ukazuje se, že tyto houby mohou nejen snížit zánět, rozvinutí amyloidního plaku a tím mít vliv nejen na změny nálady, úzkost, depresi, ale i působit na Alzheimerovu chorobu. Mezi houby, které mají vliv na stav mozku, patří především Hericium, Reishi a Chaga.
Co mají tyto houby společného? Jedná se o silné adaptogeny, které vyrovnávají psychický i fyzický stres. A to je důležité, protože nevyvážený antioxidační systém a nadbytečný stres hrají významnou roli v zánětu. Významné jsou také pro vysoký obsah polysacharidů, které zajišťují imunomodulační podporu. (1-5)

Hericium

Pokud jde o konzumaci hub pro zdraví mozku, na prvním místě je Hericium (Hericium erinaceus) zvaná Lví hříva. V mnoha studiích se prokázaly její neuroprotektivní účinky – snižují buněčný stres v mozku, zvyšují antioxidační aktivitu v játrech, snižují tvorbu plaků, které způsobují Alzheimerovu chorobu a demenci, zlepšují úzkost a depresi a zlepšují kognitivní funkce. (5)

Za její neuroprotektivní přínosy jsou zodpovědné dvě diterpenoidní sloučeniny – erinaciny a hericenony. Tato léčivá houba upravuje imunitní systém, zlepšuje trávení, vyrovnává nervový systém, zpomaluje stárnutí, působí jako antioxidant a protizánětlivě. Houby Hericium stimulují uvolňování nervového růstového faktoru (NGF), mohou podporovat růst neuritů. Jeho nízké hladiny NGF vedou k tvorbě amyloid-beta plaků a neurálních onemocnění. NGF přispívá k opravě a regeneraci poškozených neuronů a může mít vliv na riziko neurodegenerativního onemocnění. (5-7)

Bylo prokázáno, že po konzumaci Hericia se hladiny nervového růstového faktoru v hippocampu zvyšují, to zlepšuje paměť. Hericium chrání myelinové pochvy (obklopují neuron) a tím i zdraví neuronů. Zvyšuje rychlost nervových impulsů, v důsledku se to projeví na udržení paměti a lepší schopnosti učit se.

Reishi

Houba Reishi (Ganoderma lucidum) má velmi široké využití, jsou známy její neuroprotektivní vlastnosti, snižuje zánět a osvědčila se i jako „antistresová bylina“. Jako adaptogen snižuje stres a úzkost. (1, 7, 8)
Houba Reishi pomáhá zlepšit zdraví mozku tím, že snižuje aktivaci prozánětlivých drah, jako jsou PGE2 a TNFa, které jsou spojeny s ND (neurodegenerativními chorobami) a depresí. (1)
Houba Reishi také prokázala, že inhibuje tvorbu amyloidního beta plaku. To je důvodem, že má houba ochrannou funkci proti neurodegenerativním onemocněním a slouží jako aktivní doplněk k léčebným přístupům. (7, 8)

Tradiční čínská medicína Reishi využívá k vyrovnání poruch Shen a obnovení celkové harmonie a nastavení lepší celkové pohody.
Houba Reishi pomáhá modulovat imunitní systém a zlepšovat rovnováhu mezi Th1/Th2 imunitní aktivací. Přispívá ke snižování nadměrného uvolňování a uvedených prozánětlivých mediátorů, podporuje zdravou imunitní odpověď.
O propojení stavu mozku a spánku se ví. Špatný spánek urychluje neurodegenerativní onemocnění a dochází pak k poklesu kognitivních funkcí. (9)
Reishi je v rámci tradiční čínské medicíny považována za skvělé tonikum pro dlouhověkost.

Chaga

Houba Chaga (Inonotus obliquus) patří mezi výborné antioxidanty. Proto je schopna podporovat naši pohodu a přispívat k vyrovnání antioxidačního systému organismu. Výzkumy ukázaly, že čaga (lidový název) chrání proti Alzheimerově chorobě, neurodegeneraci a zánětu svým antioxidačním vlivem a upreguluje jednu z nejdůležitějších protizánětlivých cest v organismu – dráhu Nrf2. (10).
Chaga se v tradiční medicíně už dlouho používá na péči o trávicí soustavu, podporu zdravého střevního mikrobiomu. (11).
Jedná se o silný imunitní modulátor, který pomáhá podporovat a udržovat zdravý imunitní systém. Jako silný adaptogen působí houba Chaga na ose hypotalamus-hypofýza-nadledviny a tlumí stresovou reakci. Tím snižuje stres a zlepšuje krevní tlak. Protizánětlivý vliv zajišťují polysacharidy. Upregulací dráhy Nrf2 aktivují tvorbu protizánětlivých sloučenin (IL-10).

Tyto silné adaptogenní houby se starají o správnou funkci mozku, zároveň ho chrání a vyživují. Při potížích s nervovou soustavou se obraťte na lékaře a zkonzultujte i využití těchto léčivých hub.

Zdroj:

1. Modulation of neuroinflammatory pathways by medicinal mushrooms, with particular relevance to Alzheimer’s disease. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0924224420305586
2. Neuroinflammation and neurohormesis in the pathogenesis of Alzheimer’s disease and Alzheimer-linked pathologies: modulation by nutritional mushrooms. https://link.springer.com/article/10.1186/s12979-017-0108-1
3. Discovering the Potentials of Medicinal Mushrooms in Combating Depression – A Review. https://www.ingentaconnect.com/content/ben/mrmc/2020/00000020/00000015/art00007
4. The Role of Inflammation in Depression and Fatigue https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6658985/
5. Neuroinflammation and neurohormesis in the pathogenesis of Alzheimer’s disease and Alzheimer-linked pathologies: modulation by nutritional mushrooms https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5813410/
6. Neurohealth Properties of Hericium erinaceus Mycelia Enriched with Erinacines https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5987239/
7. Medicinal Mushrooms a Clinical Guide – Martin Powell
8. Neuroprotective effects of ganoderma lucidumpolysaccharides against oxidative stress-induced neuronal apoptosis https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5514871/
9.  Sleep in Neurodegenerative Diseases – https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4939-2089-1_32
10. Inonotus obliquus polysaccharides protect against Alzheimer’s disease by regulating Nrf2 signaling and exerting antioxidative and antiapoptotic effects -https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0141813019304672
11. Leaky Gut, Leaky Brain? – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6313445/

Ohodnoťte článek